Gå videre til innhold
Politiet deltar på «EuroPride 2014» i Oslo

Pressemelding -

Politiet deltar på «EuroPride 2014» i Oslo

«Et politi for alle»:
Historisk satsning og deltagelse av politiet under EuroPride. Deltar på Pride House, i Pride Park og i EuroPride-paraden. 

EuroPride er en årlig festival for homofile, lesbiske, bifile, transpersoner (lhbt) og alle venner og støttespillere av lhbt, som hvert år arrangeres i en by i Europa. 

Oslo er vertsby for årets EuroPride som går av stabelen 20. til 29. juni 2014. I flere europeiske storbyer har politiet tidligere deltatt aktivt på EuroPride. Norsk politi ønsker nå å følge opp denne tradisjonen og vil delta på og være synlig til stede under hele arrangementet. 

I politiet er det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av ansatte fra Politihøyskolen, Politidirektoratet, Politiforeningen og Oslo politidistrikt, som koordinerer innsatsen under det som blir tidenes største skeive arrangement i Oslo, EuroPride 2014. 

–  Vårt mål med deltakelsen er å bygge tillit og formidle at vi er «et politi for alle», sier visepolitimester Sveinung Sponheim ved Oslo politidistrikt.

Et eksempel til etterfølgelse 
Festivalen Oslo Pride (tidligere kjent som Skeive dager) er arrangøren av EuroPride 2014. Styreleder Stein Runar Østigaard mener politiet med sin deltagelse er et eksempel til etterfølgelse. 

– Politiet fortjener all den rosen de kan få for aktivitetene de planlegger under EuroPride. Politiet viser en innsikt og forståelse av hva festivalen er. Spesielt i forhold til hvordan de vil markerer seg som en inkluderende arbeidsplass og bruker festivalen som en arena for rekruttering, og ikke minst til å opplyse om sitt arbeid for å bekjempe hatkriminalitet, sier Østigaard. 

Østigaard er klar på at det er plass til flere offentlige etater, organisasjoner og andre aktører som vil delta på EuroPride.

 – Vi håper andre etater nå vil hente inspirasjon fra politiets arbeid. Deltagelse på EuroPride sender viktige signaler til egne ansatte, men viser også at man tar lhbt-tematikk og sitt samfunnsansvar på alvor, sier Østigaard. 

Slik skal Politiet markere EuroPride 
Politiet opplyser at de har tre hovedmålsettinger med å delta aktivt på EuroPride. Det første målet er å skape trygghet blant egne ansatte som er lhbt. Det andre er å synliggjøre politiet som en mangfoldig yrkesgruppe, og bruke festivalen som en arena for rekruttering til politiutdanningen. Og det tredje målet er å informere om politiets arbeid mot hatkriminalitet. Hovedmålene skal oppnås ved hjelp av: 

Synlig deltakelse i Pride-paraden 28. juni:
Uniformert politi har deltatt i paraden i mange år. Enkelte år har det vært mange deltakere under politiets fane, andre år har det vært få. I år er målet at et rekordhøyt antall går under politiets fane i paraden. Det vil legges til rette for at også politiansatte fra andre deler av landet kan komme til Oslo og delta. Det vil dessuten lages egne t-skjorter for sivilt ansatte som ønsker å bli med.

Synliggjøring av politiutdanningen i «Pride Park» 25. - 28. juni:
I løper av festivalen vil ulike organisasjoner og virksomheter etablere stands i Pride Park-området, som arrangeres på Rådhusplassen i Oslo fra og med 25.- 28. juni. Politihøgskolen og Oslo politidistrikt vil bemanne en felles stand der alle som ønsker det, kan få informasjon om rekruttering til politiyrket. 

Informere om politiets arbeid mot hatkriminalitet 21. - 22. juni: 
I forbindelse med EuroPride arrangeres det ulike foredrag og debatter, blant annet på Litteraturhuset i det Oslo Pride kaller Pride House. Ett av temaene vil være politiets arbeid mot hatkriminalitet. Representanter fra Oslo politidistrikt samarbeider med Rosa kompetanse og organisasjonen Skeiv verden, og vil delta i debatten og informere om dette arbeidet.

Mer praktisk info:
Organisasjoner og bedrifter som vil følge Politiets eksempel, kan melde seg på EuroPride-paraden her!

Arrangerer din etat, organisasjon eller bedrift en fest, en debatt eller workshop, en utflukt, en mottagelse, en utstilling eller annet i forbindelse med EuroPride i Oslo, i perioden 20. juni – 29. juni 2014, kan det meldes det inn i her. 

Spørsmål vedr poliets deltakelse på EuroPride kan rettes til HMS-rådgiver Bent Hovdedalen ved Oslo politidistrikt på tlf. 99275506.

For ytterligere kommentarer fra Oslo Pride, kontakt styreleder Stein Runar Østigaard på e-post: post@europride2014.com og på telefon 97083830.Emner

Kategorier


Oslo Pride is the largest Pride festival in Norway, and in 2014 we are the hosts of EuroPride.  EuroPride in Oslo will be held from Friday 20th June to Sunday 29th June 2014. 

During our ten-day festival, we shall through art, culture, politics and parties set human rights and lhbtiq issues on the agenda. 

When we, Oslo Pride, organize EuroPride in 2014, we build the festival around our large events (with free admission) – Pride Park, Pride House and Pride Parade. That our main events are free is important to us, because we want the festival to be accessible for everyone

Pressekontakt

Stein Runar Østigaard

Stein Runar Østigaard

Chairman Oslo Pride AS +47 97083830