Gå videre til innhold

Pressemelding -

OSLO PRIDE: ​Media / Presse akkreditering

All media / presse som skal delta på Oslo Pride 2019 inne på våre arenaer (Pride Park, Pride House og Pride Art), må registrere seg på forhånd. Uten dette, vil du ikke få tillatelse til å intervjue, ta bilder og/eller video inne på våre arenaer. Dette er for å ivareta sikkerheten til våre gjester, slik at vi har en oversikt over media / presse som befinner seg inne på arenaene. I det usannsynlige tilfellet at det oppstår negative hendelser mellom den med akkreditering og publikum, forbeholder Oslo Pride seg retten til å ta tilbake denne akkrediteringen og i ytterste konsekvens, bortvise personen(e). Personen(e) med akkrediteringen blir da informert. Oslo Pride forbeholder seg retten til å nekte akkreditering til person(er) som representerer en organisasjon, firma eller lignende, som ikke respekterer festivalens verdier oppimot LHBTQ+.

Oslo Pride prioriterer presse, kommunikasjonspersonell tilknyttet standholdere i Pride Park og non-profit organisasjoner. Frilansfotografer/Frilansjournalister uten distribusjonsavtale vil IKKE få utstedt akkreditering.

Fyll ut skjema (ekstern lenke og skjemaet er på engelsk).

-------

Media / Press Accreditation

All media and/or press that will be attending Oslo Pride festival 2019 and our arenas (Pride Park, Pride House and Pride Art), have to register in advance. Without this you will not be allowed to interview, take pitures and/or video in our arenas. This is to ensure the safety of our guests, that we have an overview of what media / press is attending the festival. Oslo Pride have the right to revoke media/press accreditation at any point should an serious issue arise. If this happens, Oslo Pride will inform the person. Oslo Pride have the right to deny accreditation to persons that represent an organisation, company or similar, that does not respect the festivals values in relation to LGBTQ+

Oslo Pride gives press, communications staff of stand holders in the Pride Park and non-profit organisations priority. Freelance photographers / freelance journalists without a distribution agreement will NOT be given accreditation.

Fill in form (external link).

Emner

Regions


Oslo Pride er Norges største og viktigste feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. Hundrevis av frivillige ildsjeler går sammen om å arrangere en ti-dagers festival hvor alle får være akkurat den man er.

Pressekontakt

Rohan Sandemo Fernando

Rohan Sandemo Fernando

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48104594