Gå videre til innhold
Fra Skeive dager til Oslo Pride

Pressemelding -

Fra Skeive dager til Oslo Pride

Årsmøtet til LLH OA vedtok i går å endre navnet på festivalen Skeive dager til Oslo Pride. 

LLH OAs årsmøte ble avholdt i går, 28. januar 2014. Det var fullsatt sal i LLHs lokaler i Tollbugata 24 i Oslo, og det var stor interesse knyttet til flere av sakene årsmøtet skulle behandle. På agendaen stod blant annet forslaget om å endre navnet på festivalen Skeive dager til Oslo Pride.

LLH OA er eier av festivalen Oslo Pride, og årsmøtet (det vil si medlemmene) er som øverste organ, arenaen hvor viktige saker skal avgjøres. Årsmøtet vedtok i går å endre navnet på Skeive dager til Oslo Pride.

Styreleder i Oslo Pride, Stein Runar Østigaard, er fornøyd med avgjørelsen.

‒ Vi mener navnebyttet er viktig for utviklingen av festivalen. Oslo Pride som navn gjør festivalen gjenkjennelig for langt flere mennesker, spesielt internasjonalt. Vi er som kjent også vertskap for EuroPride 2014 til sommeren, og med det har vi en unik sjanse til å vokse og sette Oslo Pride skikkelig på Pride-kartet i Europa, sier Østigaard.

Støtte blant folket
‒ To uhøytidelige avstemminger på Gaysir og på facebook ga oss en viss indikator på hva folk synes om navnet vi har i dag, og om et eventuelt navnebytte (omtrent 60 prosent var for endring av navn til Oslo Pride). Salens meninger og stemmegivning viste seg å være nokså lik, så nå har vi et flott navn på Norges beste festival, sier leder i LLH OA, Hans Heen Sikkeland.

‒ For meg er det vemodig å gå vekk fra Skeive dager som navn. Samtidig må vi huske på at det også var vemodig å endre fra Homodagene til Skeive dager i sin tid. Og som det ble sagt på årsmøtet, har «Skeive dager» utviklet seg til å være et begrep. Og begrepet vil bestå og bli brukt av mange, i lang tid fremover. Den offisielle endringen av navnet viser sånn sett at festivalen utvikles til noe større, at vi vokser, og, med EuroPride i tankene, griper sjansen når den byr seg, sier Sikkeland.

Nytt brukerutvalg i Oslo Pride
Gjennom hele 2013 har Pål Hauge ledet et utvalg med oppdrag om å utrede organiseringen av Oslo Pride og dagens eierstruktur. Årsmøtet behandlet en rekke forslag fremlagt av dette utvalget.

‒ Et sentralt forslag som årsmøtet gikk inn for, er at det skal opprettes et brukerråd for festivalen Oslo Pride. I brukerrådet skal sentrale organisasjoner i lhbt-miljøene, for eksempel Skeiv Verden, Oslo Queer, Helseutvalget osv. inviteres til å delta. Brukerrådet skal gi innspill til Oslo Pride-styret, om alt fra programmeringen av festivalen, valg av tema og andre viktige saker, forklarer Sikkeland, og legger til:

‒ Brukerrådet skal sikre involvering fra hele miljøet, skape en felles forståelse av hva hvert års festival handler om, og forhåpentligvis gjøre at flere organisasjoner vil føle mer eierskap til Oslo Pride enn tidligere. Dette har LLH OA jobbet for lenge, derfor er vi er glade for at Pål Hauge og resten av utredningsutvalget gikk inn for dette.

‒ Oslo Pride-styret vil så snart som mulig sende ut invitasjoner til å delta i det nye brukerrådet. Dette tilskuddet i organiseringen av festivalen mener vi er viktig og riktig, og vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet, avslutter Østigaard.


Emner


Oslo Pride is the largest Pride festival in Norway, and in 2014 we are the hosts of EuroPride.  EuroPride in Oslo will be held from Friday 20th June to Sunday 29th June 2014. 

During our ten-day festival, we shall through art, culture, politics and parties set human rights and lhbtiq issues on the agenda. 

When we, Oslo Pride, organize EuroPride in 2014, we build the festival around our large events (with free admission) – Pride Park, Pride House and Pride Parade. That our main events are free is important to us, because we want the festival to be accessible for everyone

Pressekontakt

Rohan Sandemo Fernando

Rohan Sandemo Fernando

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48104594