Gå videre til innhold
Tema for festivalen Oslo Pride 2016: Solidaritet

Pressemelding -

Tema for festivalen Oslo Pride 2016: Solidaritet

Nå er det klart: Oslo Pride arrangeres i 2016 fra og med fredag 17. juni til og med søndag 26. juni. Tema for festivalen er solidaritet.

- Temaet solidaritet handler om å styrke hverandre i vårt felles arbeid for et likeverdig og fritt samfunn. Opp gjennom historien, fra Stonewall-opprøret til den moderne likestillings- og antidiskrimineringskampen, samt i den lange og pågående hiv-epidemien, har solidaritet vært et viktig våpen, sier Hans Heen Sikkeland, leder i LLH Oslo og Akershus (LLH OA - eier og stolt arrangørorganisasjon bak festivalen Oslo Pride). 

  • Oslo Pride 2016 åpner med Pride House fra og med fredag 17. juni 2016.
  • Pride Park åpner onsdag 22. juni 2016.
  • Oslo Pride Parade arrangers lørdag 25. juni 2016.

Han mener solidaritet handler om fordeling av makt, og at solidaritet er mer enn én enkelt handling, som en pengegave, et likerklikk eller en tweet.

- Solidaritet handler om å vedvarende være bevisst sine egne privilegier og makt, og om at vi alle kan være til hinder for andre folks frie liv, sier lederen av LLH OA - organisasjonen som er den stolte arrangøren og eieren av Oslo Pride.

Oslo Pride - fest og politikk
Styreleder i Oslo Pride, Lars Arnesen, sier solidaritet er en essensiell del av alle pride-festivaler.

- Pride er og skal være en blanding av fest og politikk, hvor solidaritet alltid er en av kjerneverdiene, men med solidaritet som tema i 2016 setter vi ekstra fokus det, sier Arnesen.

LLH OA og Oslo Pride ser også til definisjonen som FNs høykommissær for menneskerettigheter legger til grunn for solidaritet: At det er en forutsetning for menneskelig verdighet.

- Verdighet er noe alle kan bidra til, uavhengig hvilken posisjon i samfunnet, venneflokken eller i organisasjonslivet en måtte inneha. Med solidaritet som tema ønsker vi at flere retter blikket mot seg selv og spør: Hva kan jeg være for andre, og hvordan kan jeg bidra for å styrke mine medmenneskers verdighet, sier Arnesen.

Solidaritet: Drivkraft for rettferdighet
Med felles front mener LLH OA og Oslo Pride at festivaltemaet kan bidra til å bevisstgjøre oss alle, uavhengig om man er en privatperson som bare vil være med på fest og moro, eller om man er dypt engasjert som aktivist eller politiker.

- Solidaritet kan og bør være drivkraft for rettferdighet, og det på tvers av alle identiteter og grupperinge, sier Sikkeland.

- Vi oppfordrer alle som er med oss - før, under og etter Oslo Pride - til å bidra solidarisk i kampen for et likeverdig, antirasistisk og anti-diskriminerende samfunn. Hvor vi sammen bidrar og skaper rom og forståelse for mangfold. Hvor vi sammen lar oss berike og styrke av mangfoldet, avslutter Sikkeland.

Fakta:

  • Tema for Oslo Pride skal være en rød tråd i festivalen, og være noe allmenngyldig som alle aktører med interesse for festivalen kan jobbe med eller markere på sitt vis, enten det er i paraden, på Pride House, i Pride Park, gjennom egne arrangement eller i annen kommunikasjon.
  • Datoene er fastsatt av LLH Oslo og Akershus og Oslo Pride i samråd, og tema ble bestemt bestemt etter innspill fra publikum, interne diskusjoner med LLH-sentralt, Skeiv Ungdom, samt etter gode diskusjoner blant en rekke organisasjoner som deltok på Oslo Prides nettverksmøte 24. september i år. 
  • Oslo Pride 2016 åpner med Pride House fra og med fredag 17. juni 2016.
  • Pride Park åpner onsdag 22. juni 2016.
  • Oslo Pride Parade arrangers lørdag  25. juni 2016.
  • Oslo Pride hadde for første gang et festivaltema i 2012, og valget falt da på «Ungdom». I 2013 var tema så «Individets rett», i 2014 «Menneskerettigheter» og i 2015 «Kjønn».

Emner

Kategorier

Regions


Oslo Pride er Norges største pride-festival, og er et ti dager langt friminutt for lhbtiq-personer. Oslo Pride er festivalen tidligere kjent ved navnet Skeive dager.

Oslo Pride arrangeres i 2016 fra og med fredag 17. juni til og med søndag 26. juni. Tema for festivalen er solidaritet.

Pressekontakt

Rohan Sandemo Fernando

Rohan Sandemo Fernando

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48104594