Gå videre til innhold
Monica Aasen

Bilde -

Monica Aasen

Daglig leder i Oslo Pride, Monica Aasen.
  • Lisens: Ikke-kommersiell bruk
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt med andre, forutsatt at innholdet er uendret, brukt i sin helhet og i en ikke-kommersiell hensikt. Opphavsmannen skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Eline Kjøl Berg
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 2736 x 1656, 942 KB
Last ned

Pressekontakt

Rohan Sandemo Fernando

Rohan Sandemo Fernando

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48104594