Gå videre til innhold
Hvem bestemmer hvem du er?

Blogginnlegg -

Hvem bestemmer hvem du er?

Hvert eneste år arrangerer Amnesty International verdens største menneskerettighetskampanje, Skriv for Liv. I løpet av desember skriver tusenvis av aktivister brev til mennesker de aldri har møtt. De skriver i solidaritet til personer som har vært utsatt for menneskerettighetsbrudd. De skriver også i protest til ulike lands myndigheter. Et enkelt brev til regjeringen i et land kan kanskje lett ignoreres. Men tusenvis av brev er vanskelig å overse.

Innlegg av gjesteblogger: Patricia Kaatee. Politisk rådgiver, Amnesty International Norge.

I 2014 var Norge for første gang i fokus for Skriv for Liv. For første gang ble mange av brevene sendt til Norge, til John Jeanette Solstad Remø og helse- og omsorgsminister Bent Høie. Det skyldes at Norge bryter menneskerettighetene til John Jeanette Solstad Remø og andre transpersoner som må gjennomgå psykiatriske tester, hormonbehandling og kirurgiske inngrep inkludert irreversibel sterilisering før de får lov til å endre juridisk kjønn.

Anerkjennelse av juridisk kjønn er avgjørende for å kunne ivareta transpersoners menneskerettigheter. Transpersoner står i fare for å bli utsatt for omfattende diskriminering når de fremviser offentlige dokumenter som pass eller førerkort som viser navn eller kjønnsrelatert informasjon som ikke gjenspeiler deres faktiske kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

John Jeanette Solstad Remø ønsker ikke å gjennomgå den påkjenningen en psykiatrisk diagnose og kjønnsbekreftende operasjon innebærer. Defor er hun en mann i alle møter med det offentlige, selv om hun har en klar kvinnelig kjønnsidentitet og et tydelig kvinnelig kjønnsuttrykk. Hver gang hun skal vise legitimasjon blir hun møtt med det samme spørrende blikket; «Du er jo en mann, er dette deg?».

John Jeanette er blitt tvunget til å ta et umulig valg. Hun må enten gjennomgå psykiatrisk og medisinsk behandling beordret av myndighetene som hun selv ikke ønsker, eller leve med kjønnet hun ble tildelt ved fødselen selv om det strider mot hennes egen identitet og utseende.

Dette er brudd på viktige menneskerettigheter som retten til privatliv, og til retten til beskyttelse mot diskriminering.

Historien om John Jeanette Solstad Remø har fått tusenvis av mennesker til å legge press på norske myndigheter. I begynnelsen av februar 2015 overleverte Amnesty Internationals generalsekretær John Peder Egenæs 15.487 underskrifter til helseminister Bent Høie, med krav om at John Jeanette Solstad Remø skal få mulighet til å kunne endre juridisk kjønn til kvinne, i samsvar med sin egen kjønnsidentitet. En opptelling i offentlig elektronisk postjournal viser at det også er sendt 16.580 underskrifter for John Jeanette Solstad Remø direkte til departmentet. Og fremdeles strømmer det på med brev til Helse- og omsorgsdepartmentet.

Så gjenstår det bare for regjeringen å lytte. Til sitt eget utvalg, til transpersoner og interesseorganisasjoner som har kjempet mot disse reglene i årevis, og til de brevene som nå strømmer inn fra menneskerettighetsaktivister over hele verden.

Og så må de handle, og få orden i eget hus.

Innlegg av gjesteblogger: Patricia KaateePolitisk rådgiver, Amnesty International Norge.

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Rohan Sandemo Fernando

Rohan Sandemo Fernando

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48104594