Gå videre til innhold
Han, hun, hen

Blogginnlegg -

Han, hun, hen

Om årets Oslo Pride kan være med å innføre begrepet "hen" i det norske språket, har årets tema, kjønn, satt spor i det norske språk og bevissthet.

Innlegg av: Stein Runar Østigaard. Fagsjef - Samfunnspolitisk avdeling - Den norske legeforening. Tidligere styreleder i Oslo Pride.

Det var befriende da en selger på jobben beklaget at de bare hadde inndelingen mann og kvinne som brukere av løsningen deres. Det var utrolig befriende. Begrepet hen er nå et offisielt begrep i Sverige, og kan derfor brukes av offentlige myndigheter. Det gjør mye med språket i allmennhet. Hvorfor ikke ha samme mål i Norge?

Er det egentlig nytt?

Begrepet er godt kjent blant aktivister og akademikere. Men er det vanlig å bruke hen på jobben, skolen, butikken og i andre sammenhenger? Nei, og det har også Språkrådet bekreftet .

På direkte spørsmål om hva som skal til for at dette blir et anerkjent uttrykk i det norske språket er svaret enkelt, blir det mye brukt blir det også inkludert.

Hvorfor hen?

Hen er med å bryte ned noen av de sterkeste barrièrene vi har språklig og sosialt. Skillet mellom kjønn er godt forankret i folkesjela. Selvfølgelig er det forskjeller, men det er mange kunstige skiller som til dels blir dyrket. Et godt eksempel er da sykehuset beklaget at de hadde gått tom for rosa pledd da et vennepar av meg fikk sitt første barn for noen få år siden.

Den første arenaen er det skriftlige språket når vi skal snakke om personer generelt, den mannlige formen "han" regnes ofte som nøytral, og det vekker gjerne oppsikt om man velger å bruke "hun". Det blir fort oppfattet som en markering. Da er det jo befriende å kunne bruke en enkel og nøytral form, hen.

Ta det i bruk!

Det er bare en måte å innføre dette i det norske språk. Ta det i bruk, alminneliggjør det slik at ingen lurer på hva det betyr eller synes det er veldig rart. Så har vi sammen brutt ned nok en kunstig sosial barriere.

Happy pride ;)

Innlegg av: Stein Runar Østigaard. Fagsjef - Samfunnspolitisk avdeling - Den norske legeforening. Tidligere styreleder i Oslo Pride.

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Rohan Sandemo Fernando

Rohan Sandemo Fernando

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48104594